Världens största grävmaskin

Grävmaskiner kan utföra olika uppgifter och arbeten men används främst till grävning och schaktarbeten. En grävmaskin har en grävskopa men det går att byta ut den till andra redskap. Här redogör vi för hur en grävmaskin är uppbyggd och fungerar.

Världens största grävmaskin kan vara Bagger 288 som har en höjd på 100 meter och en bredd på 220 meter. Den har ett grävhuvud som i diameter mäter 21,6 meter. 240 000 ton är vad grävmaskinen kan gräva per dag. Grävmaskinen används i Tyskland för kolbrytning. De största grävmaskinerna som finns i världen är skovelhjulsgrävmaskiner. De används främst för grävning i dagbrott.

Grävmaskinen består av tre huvuddelar

Grävmaskinen är en anläggningsmaskin och den består av en undervagn, en överdel och en aggregatdel. Överdelen består av en hyttdel och en motordel. Aggregatdelen består av två fasta länkar som kallas för bom och stickskalskaft. Dessa två länkar styrs av hydraulik. En grävmaskin fungerar som en hävstång och med hjälp av hävstångens längd går det att flytta saker. Människan har i alla tider använt hävstångsprincipen.

En grävmaskin används för att flytta olika massor

När grävmaskinen ska gräva används grävaggregatet. Det huvudsakliga syftet med grävmaskiner är att det ska utföra olika typer av schaktarbeten och arbeten som innebär att flytta exempelvis jord eller sten från en punkt till en annan. Det går att byta redskap till grävmaskinen vilket gör att andra arbeten går att utföra.

Grävmaskiner kan rotera kring sin egen axel

För att en grävmaskin ska kunna ta sig fram är de utrustade med en hjuldrivning eller en larvbandsdrivning. Grävmaskiner som är tyngre är larvbandsdrivna medan lättare grävmaskiner kan ha hjuldrivning. Hjuldrivning ger en bättre mobilitet medan larvbandsdrivning ger mer stabilitet och gör det lättare att komma fram. En grävmaskin styrs av spakar som med hjälp av hydraulikens hjälp går lätta att använda. Det är vanligt att grävmaskiner kan rotera runt sin egen axel vilket gör att grävmaskinen inte behöver svänga eller förflyttas varje gång det behöver lastas något.