Vad är en offfert?

När du ska anlita hantverkare för att bygga om ditt hus bör du begära in offerter med prisuppgift från flera hantverkare. Du kan då i lugn och ro jämföra de olika offerterna och välja den hantverkare som passar bäst för just din situation och din plånbok.

Det är få av oss som har kompetensen för att göra en mer omfattande ombyggnad av vår bostad. De flesta av oss är tvungna att anlita hantverkare för att utföra åtminstone de mer komplicerade delarna av arbetet för då kan vi vara säkra på att arbetet blir fackmässigt utfört. Emellertid är det en komplicerad uppgift att anlita rätt hantverkare.

Vad en offert innehåller

Något som avsevärt underlättar när du ska anlita en hantverkare är att du begär in en offert. Du kan själv bestämma vad du vill ska finnas med i den, men den innehåller vanligtvis följande uppgifter:

  • Kostnaden för det arbete som ska utföras.
  • Kostnaden för det material som behövs för att arbetet ska kunna utföras.
  • Hur lång tid som arbetet kommer att ta och när arbetet kan utföras.
  • Referenser i form av andra kunder som anlitat hantverkaren.
  • Formella uppgifter i form av registreringsnummer, adress och F-skatt.
  • Betalningsvillkor, det vill säga uppgifter om hur och när du ska betala.

Ibland innehåller en offert ytterligare uppgifter men punkterna ovan är som regel tillräckliga för att du ska kunna göra en bra bedömning av en hantverkare.

Jämför offerterna och var noggrann

Genom att du begär in offerter får du möjlighet att jämföra olika hantverkare och deras förslag. På så sätt får du snabbt en god bild över framförallt kostnaderna. Får du in flera offerter med ungefär samma prisförslag kan du utgå från att priserna är korrekta. Är det stora skillnader i prisförslagen bör du kontakta hantverkarna och be dem förklara varför priserna skiljer sig åt. Det är möjligt att det är du som har varit otydlig när du har begärt in offert, vilket medfört att hantverkarna har lämnat offerter på helt olika uppdrag.