Så blir nya byggnader säkra från start

När en byggnad blir osäker eller inte håller måttet ur tillgänglighets- och säkerhetssynpunkt behöver det vidtas åtgärder. Åtgärderna kan bli kostsamma beroende på vad som behöver förändras. Det är bättre att byggindustrin föregår detta redan från början.

Att under byggnationen prioritera säkerheten i byggnaden har sina fördelar. Som byggföretag kan det vara en stor vinst att samarbeta med en extern part när det gäller säkerheten. Om du är intresserad av att hitta en bra samarbetspartner är ett tips är att kolla in https://sectragon.com/ som är en kompetent leverantör av olika säkerhetslösningar. Exempelvis är en kontorsbyggnad mer attraktiv när säkerheten har tagits i beaktande. Du kan med Sectragon diskutera vilka lösningar som är bra att använda för respektive byggnad.

Dörrautomatik gör byggnaden tillgänglig för alla

Att interagera olika typer av säkerhetssystem redan i byggnadsfasen ger trygga miljöer när sedan byggnaden är färdig. Det är även mer kostnadseffektivt för alla parter att exempelvis sätta in automatiska dörrar direkt än att behöva göra det i ett senare skede. Dessutom är dörrautomatik och dörröppnare viktiga att ha för att en byggnad ska vara tillgänglig för alla. Det bästa är att Sectragon kan bistå även med det. Deras högkvalitativa system gör det möjligt att tillgänglighetsanpassa fastigheten och göra den användbar för alla. Tänk på att det även är dyrt att börja göra om planlösningen i efterhand bara för att lokalerna inte är säkra.

Boverket har krav på tillgänglighetsanpassning

En tillgänglighetsanpassad fastighet är utformad på ett sätt så att personer som har en nedsatt rörelse, eller orienteringsförmåga kan röra sig obehindrat. Om byggnaden är i flera plan behöver bottenvåningen uppfylla kraven som Boverket har på tillgänglighet i bostäder.

Högre trygghet med säkerhetslösningar

Förutom att tillgänglighetsanpassa en byggnad kan även det vara en god idé att installera porttelefoni, passersystem och elektriska lås innan ett företag flyttar in. Det kan bidra till en högre grad av trygghet. När tryggheten har skadats av att en tjuv kommer sig in är den svår att återuppbygga. Som företag är det också viktigt att tänka på säkerheten som att förvara dyrbara saker på mer oåtkomliga platser.