Bra tidrapportering ökar lönsamheten i byggföretag

Effektiv tidrapportering är nödvändig för att driva ett framgångsrikt företag inom byggbranschen. Det beror på att det endast är den rapporterade tiden som går att fakturera till kund. För att uppnå detta gäller det att använda ett användarvänligt tidrapporteringssystem.

Att ha en korrekt tidrapportering är extra viktigt när de anställda arbetar på ackord. I och med att intäkterna följer den faktiskt arbetade tiden kommer varje minut att räknas. Genom att ha en smidig tidrapportering minskar risken att byggarbetaren missar att skriva upp den arbetade tiden. Med Aditro Time kan medarbetarna snabbt och enkelt rapportera sin arbetade tid via en app eller i webben.

Tänk på det här vid val av tidrapporteringssystem

För att tidrapporteringen ska fungera bra i praktiken behöver den vara enkel att använda. Det är särskilt viktigt för hantverkare som är ute på jobb och inte sitter framför en dator. Med en enkel app i telefonen kan anställda snabbt fylla i den arbetade tiden oavsett var de befinner sig. Det är också viktigt att systemet uppfyller lagens krav på moms och övriga skatter. Det bör vara möjligt att välja momssats och om tiden ska vara fakturerbar eller inte.

Bra system för tidrapportering bör innehålla

  • Analyst,Working,With,Spreadsheet,Business,Data,On,ComputerEnkel och snabb rapportering i app och på webben.
  • Automatiska funktioner som till exempel uppmärksammar avvikelser från arbetsschemat.
  • Möjlighet för godkännande och attest.
  • Projektuppföljning och analysmöjligheter.
  • Möjlighet att lägga till flera användare med tillgång till olika projekt.
  • Tydlig och användarvänlig design.

Driv ett framgångsrikt byggföretag

Att bygga hus och renovera är en bra bransch eftersom människor alltid kommer att behöva ett boende. Att arbeta inom byggbranschen handlar om alltifrån att bygga om en lada till att bygga hundratals lägenheter i ett flerfamiljshus.

Bostadsmarknaden kan dock variera kraftigt med alltifrån nya höga prisrekord till stillastående marknad. För att bygga ett framgångsrikt byggföretag gäller det därför att ha koll på verksamheten och snabbt kunna anpassa sig. När det är gott om jobb på marknaden gäller det att passa på. Det kan vara en bra idé att låta de anställda arbeta på ackord. Många gånger är det mer lönsamt än fast pris men då behöver förstås alla arbetade timmar rapporteras in i tidrapporteringssystemet.