Därför ska bostadsrättsföreningen ta hjälp med ekonomin

Styrelsen i en bostadsrättsförening har ett stort ansvar och ska ta hand om många olika delar. När bostadsrättsföreningen är ny med nybyggda bostadsrätter är det dessutom lite extra arbete för att få ekonomin att vara stabil. Ekonomiskt förvaltning är extra fördelaktigt att ha i en sådan situation.

När en bostadsrättsförening är nystartad är det mycket att tänka på kring ekonomin. Att ta hjälp med den ekonomiska förvaltningen kan ha sina fördelar. Ett tips är att kontakta Interesta som är bostadsrättsspecialister och som kan bostadsrättsföreningar utan- och innantill. Du kan vända dig till dem om du söker en professionell förvaltare som har den kvalificerade kompetensen som krävs för att hantera ekonomin i en bostadsrättsförening.

Ekonomisk förvaltning har många fördelar

När det gäller den ekonomiska förvaltningen kan Interesta hjälpa bostadsrättsföreningen att hantera löpande ekonomi, vägleda styrelsen och medlemmarna i olika frågor samt säkerställa att bostadsrättsföreningen har en sund och optimerad ekonomi. Att ha ett bollplank och en personlig kontakt med proffs inom ekonomisk förvaltning är guld värt för styrelsen. Nu när räntorna har skjutit i höjden och nya avgifter måste sättas är det bra att ha proffs vid styrelsens sida.

Styrelsen har ett stort ansvar

Det är många styrelser i bostadsrättsföreningar som väljer att ta in en extern specialist som kan hantera ekonomin. Det beror på att många bostadsrättsföreningar har problem med att rekrytera styrelsemedlemmar eftersom det innebär ett stort ansvar att vara ledamot. Som styrelseledamot måste du följa lagar, stadgar och andra regler. Det kan få konsekvenser om en bostadsrättsförening tar ekonomisk skada på grund av slarv. En skadeståndsanmälan kan väckas mot den ledamot som åsamkat föreningen skada.

Styrelsens arbete är omfattande

Styrelsen har ett stort och omfattande uppdrag där det inte bara är ekonomin som ska skötas. Fastigheten och dess tekniska funktioner ska också ses över regelbundet och fungera. För många kan det då vara skönt att ha en extern aktör som avlastar styrelsen med bland annat ekonomin. Det är inte alltid styrelseledamöterna har den ekonomiska utbildningen som krävs för att kunna sköta en bostadsrättsförenings ekonomi. Av den anledningen är det också bra att ta in hjälp.